Vedení účetnictví Praha západ Vestec

Krále s. a Šišky s. kteří považují manažerské účetnictví za podřazený pojem pojmu controlling, přičemž manažerské účetnictví mzdové účetnictvím Vestcem považují za informační nástroj controllingu. Controlling navíc koordinuje i jednotlivé subsystémy manažerského účetnictví. Rozpočetnictví samotné je pak pouze jedním z těchto subsystémů. Vztah mezi jednotlivými pojmy vykresluje obrázek č. Trochu odlišně tyto vztahy pojímá např. Hradecký Controlling v našem pojetí obsahuje průnik mezi množinou poznatků z oblasti řídících postupů a množinou Vestce poradenství účetními metod zpracování informací, mezi nimiž dominuje manažerské účetnictví. Představuje tak svorník mezi managementem a manažerským účetnictvím, který bychom mohli popsat i tak, že controlleři s jejichž činností je spjatý controlling zpracovávají pomocí metodických nástrojů manažerského účetnictví informace, které předkládají a interpretují manažerům. Hradecký, s. Obrázek č. Postavení rozpočetnictví v rámci podnikové teorie Zdroj Vlastní konstrukce podle Krále Manažerské účetnictví, s. Charakteristika rozpočetnictví Zdiměřice Rozpočetnictví je subsystémem manažerského účetnictví. Představuje významný nástroj řízení podniku. Samotné vypracování rozpočtu lze chápat jako výsledek tohoto subsystému. Pojmy finanční plán a rozpočet nejsou v literatuře užívány zcela jednotně. I když se oba pojmy orientují na budoucnost, budu je z důvodu jednotnosti názvosloví v této diplomové práci rozlišovat. Přikláním se k pojetí Hrnčíře

Hradeckého, Lančy a Šišky a plánem budu označovat vyjádření úkolů v naturálních jednotkách, popřípadě výjimečně pouze o verbálním vyjádření, zatímco za rozpočet budu považovat vyjádření úkolů v peněžních jednotkách. Obecně je tedy rozpočet Rozkoš konkretizací plánu, přičemž plán konkretizuje zejména strategické cíle podniku. Z toho vyplývá, že plán je pojmem nadřazeným a rozpočet je jeho finančním hodnotovým vyjádřením. Lze předpokládat, že plány mají dlouhodobější charakter. Naopak rozpočty bývají zpravidla vztaženy k jednomu hospodářskému období, méně obvykle na dobu delší nebo kratší. Jejich využitelnost se vztahuje hlavně na účetnictví Vestec operativní, případně taktickou úroveň řízení, strategická úroveň je méně častá. HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. účetnictví Vestec Manažerské účetnictví, s. Rozpočty a rozpočetnictví jako nástroj pro řízení podniku prochází určitou renesancí. Jejich význam v našich podnicích zejména na počátku let značně poklesl, což bylo způsobeno přetrvávající averzí k striktnímu stanovení podnikových plánů a rozpočtů v direktivním systému řízení. Jejich tehdejší použití, které bylo založeno na principu, že cíle podniku byly Kocanda stanoveny zvnějšku a nezávislé na vůli podniku, jeho schopnosti či motivaci, vyvolalo mylný dojem, že plánování a rozpočetnictví je pouze nástrojem centrálně plánovaného systému řízení. A v tržních podmínkách tedy nástrojem zbytečným. I když v posledních letech došlo k

Zpracování účetnictvím Vestci

obratu, některé podniky stále opakují chyby minulé. Usilují například o záměrně podceněné zkreslení rozpočtů, aby následné plnění.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví ve Vestci
NASHIRA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání.Zobrazit
Praha západ - Vestec
PROFIKOMPLET
Vyrábíme nápisy na štíty, výlohy, tabule, auta, textil, dále reklamní poutače a výstavní panely. Vytváříme informačně orientační systémy, světelné reklamy, A-stojany. Navrhujeme a tiskneme letáky, vizitky, firemní papíry, plakáty, prospekty,...Zobrazit
Praha západ - Vestec
LogiTax
Jsme renomovaná účetní firma poskytující služby v ekonomických oborech od r. 2006 jako přirozené pokračování individuálních potřeb jejího majoritního zakladatele. Své služby poskytujeme především malým a středně velkým společnostem, a to na...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetní Vestec
Již více jak 20 let nabízím jak vedení účetnictví, daňové evidence, jednání s úřady, tak i účetní poradenství a mnohé další. Možnost vyzvedávat doklady ve vaší firmě. Rychle spolehlivě a za rozumné ceny!Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví nejblíže Vestci
Ondřej Mikšík
Nabízím účetní služby: Pro fyzické i právnické osoby, které podnikají. Každý živnostník či firma, je závislá na správně vyhotovené účetní evidenci. S minimálními náklady pomohu ušetřit Váš čas i peníze a nabízím individuální...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
EKOFINALL s.r.o.
Jsme profesionálové, působící v oboru daní a účetnictví od roku 1994. Já a můj tým v rámci vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy zajišťujeme pro naše klienty kompletní účetní servis. Kvalitně a správně vedené účetnictví...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Taxillus
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatele a neziskové organizace. Sestavíme veškerá daňová přiznání a komplexně zpracujeme mzdy. Dále zajistíme komunikaci s úřady, sestavení intrastu, reportingu a ostatní související služby.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Suchá
Dle české legislativy má podnikatel povinnost řádně vést účetnictví či daňovou evidenci tak, aby to splňovalo požadavky našich zákonů. Přenechte nám starosti vyplývající z neustálého sledování změn příslušných zákonů, nových...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Sylva Marková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Provádíme zpracování veškerého účetnictví i rekonstrukce a optimalizace.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
CHRISTOF FINANCE
Řada společností využívajících služby externího vedení účetnictví se dostává do problému s aktuálností předávaných výstupů z účetních systému a s nutností vedení dvojí evidence účetních dokladů. Tento problém je takto zcela odstraněn...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
VT Service
Nabízíme zpracování účetních dokladů malým a středním firmám, drobným podnikatelům a živnostníkům. Zajišťujeme vedení daňové evidence pro fyzické osoby i zpracování a podání daňového přiznání a měsíční přehledy na správu...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Lenka Kaufmanová
Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, mezd či zpracování daňových přiznání.¨¨Vyznat se ve světě účetnictví, sledovat aktuální legislativu či komunikovat s úřady … Uvolněte se a přeneste své starosti na nás. Máme lék na zdravé...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
AC - TAX
Zajišťujeme vedení účetnictví a daňovou evidenci.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
NEOTTIA Consulting
Zajistíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mzdové agendy a daňových přiznání. Neottie je účetní společnost se sídlem na Praze - západ, která poskytuje své služby již od roku 2004. Ve firmě se zaměřujeme především na externí...Zobrazit
Praha západ - Psáry
Ing. Jarmila Zouharová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytujeme účetní a ekonomické poradenství a auditorské služby.Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
ECONTAX SERVICES
Firma ECONTAX SERVICES, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod číslem C160391 se zabývá komplexním zpracováním účetnictví. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám ale i neziskovým...Zobrazit
Praha západ - Průhonice
ASCALONCZ
Nabízíme odborné vedení účetnictví, zpracování daňového přiznání, daňové poradenství, odklad daně z příjmu po celé ČR, zpracování mezd, zastupování na FÚ, PSSZ, OSSZ, ZP. Nabízíme sídlo pro firmu v Praze, spolehlivého daňového poradce,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
RICCHEZZA CR
Firma RICCHEZZA CR s r.o. se sídlem v Praze vznikla v roce 2007 sloučením fyzických osob, pracujících samostatně od roku 1993. Společnými silami se nám podařilo vytvořit dynamickou společnost, která splňuje požadavky kladené na podnikatele. Svoji...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Proprius
Nabízíme kompletní účetní služby a poradenství. Zabýváme se vedením účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a personalistiky. Dále zpracováváme přiznání k DPH, k dani z příjmu právnických a fyzických osob, cestovné i ostatní daně a...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Quarta
Společnost Quarta s. r. o. byla založena v roce 1995. Od počátku své činnosti se specializujeme na služby v oblasti účetnictví, mezd, daní a ekonomického poradenství. Zaměřujeme se především na střední a menší společnosti, i když díky...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice