Vedení účetnictví Praha západ Zvole

krátkodobých i dlouhodobých cílů podniku. ŠOLJAKOVÁ, M., Strategicky zaměřené manažerské účetnictví, Vyd Praha Management Press, s. ISBN Hradecký, Šiška, Lanča vymezují rozpočty jako kvantitativní, v peněžních jednotkách vyjádřené údaje o očekávané, resp. účetnictví Zvole plánované realitě. Rozpočet je plán, jehož pomocí zjišťujeme náklady a výnosy podniku nebo vnitropodnikových útvarů na jejich Praha 16 plánovanou činnost v určitém období. Synek dále uvádí jeho funkce ukládat úkoly v nákladech jednotlivým vnitropodnikovým útvarům Lahovičky kontrolovat hospodárnost v jednotlivých vnitropodnikových útvarech a spojovat výsledky kontrol s hmotnou zainteresovaností pracovníků poskytovat podklady pro stanovení sazeb režií v předběžných kalkulacích nákladů a pro zaúčtování nákladů v účetnictví. Členění rozpočtů Rozpočty lze členit dle několika hledisek podle období dlouhodobé rozpočty finančních zdrojů roční rozpočty výnosů, nákladů a zisku krátkodobé čtvrtletní, měsíční rozpočty a rozpočet peněžních příjmů a výdajů podle stupně řízení základní jednotlivá vedení účetnictvím Zvolem střediska nebo výkony souhrnné za vyšší stupně řízení podle rozsahu zachycovaných nákladů a výnosů rozpočty zachycující všechny náklady a výnosy rozpočty zachycující jen část nákladů a výnosů podle počtu variant pevné pohyblivé, pružné, variantní pro více variant výkonu HRADECKÝ, M. LANČA, J. ŠIŠKA, L Manažerské účetnictví. vyd. Brno Masarykova universita, s. ISBN s. SYNEK, M. A KOL.

Manažerská ekonomika. aktualiz. a rozš. vyd. Praha Grada, s. ISBN SYNEK, M. A KOL. Manažerská ekonomika. aktualiz. a rozš. vyd. Praha Grada, s. ISBN s. Sestavování rozpočtů V praxi se můžeme setkat se dvěma rozlišnými přístupy a metodami sestavování rozpočtů. Shora dolů Top down rozpočtování Rozpočet je sestaven na nejvyšší úrovni managementu a následně tento hlavní rozpočet je rozdělen a konkretizován daňové účetnictví Zvoli směrem dolů k jednotlivým útvarům. Výhodou je obvykle rychlost. Naopak nevýhodu chybějící znalost pracovníků na nejnižších úrovních, Zvole účetní kteří dokáží lépe posoudit některé faktory ovlivňující rozpočtované hodnoty. Zdola nahoru Buttom up rozpočtování Pracovníci sestavují rozpočet na nejnižší úrovni a směrem nahoru je posléze sestaven tzv. hlavní rozpočet. Výhoda může být v detailnějších Praha 12 znalostech na nižších úrovních, nevýhodou neodhalení případného nadhodnocení některých hodnot. Indexní metoda Pomocí indexů

Účetnictví Zvole

očekávané změny rozpočtových položek se upravují údaje o minulosti, které získáme z nákladového účetnictví. Rozpočtování od Zdiměřice nulového základu Zero base Tato metoda nepřihlíží k minulosti, ale opírá se pouze o očekávané údaje. Garrison detailně popisuje kroky sestavování rozpočtů a zdůrazňuje důležitost sestavení kvalitního prodejního rozpočtu budgetu, protože ho považuje za klíč celého procesu. HRADECKÝ, M. LANČA, J. ŠIŠKA, L Manažerské účetnictví. vyd. Brno Masarykova universita, s. ISBN s. GARRISON, R.H., Managerial accounting. edition.Boston BPI IRWIN, s ISBN s. Obráze cash flow s Zdrojdroj Garrison s., upraveno Kontrola plnění rozpočtu Nemělo by velký.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví ve Zvoli
Účetnictví Veronika Urbanová
Veronika Urbanová
Zabývám se externím vedením účetnictví a daňové evidence pro právnické a fyzické osoby Vedení účetnictví a daňové evidence Zpracovávání mezd Rekonstrukce účetnictví Zpracování všech daňových přiznání Odklad daňových povinností...Zobrazit
Praha západ - Zvole
Účetnictví nejblíže Zvoli
Účetnictví KJ
KJ
KJ účetnictví a daně s.r.o., která byla založena v roce 2005 a navázala na předchozí zkušenosti zakladatelky pí Jaroslavy Kuklišové, která působí v oboru účetnictví již od roku 1992. Společnost KJ účetnictví a daně s.r.o. poskytuje komplexní...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Účetnictví Jaroslava Šálanská
Jaroslava Šálanská
Bc. Jaroslava Šálanská, DiS. nabízí účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a další účetní služby v regionu Praha a okolí. Mezi její služby patří daňová evidence, účetnictví (podvojné účetnictví), daňové poradenství, zpracování mezd...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Účetnictví Ing. Jarmila Zouharová
Ing. Jarmila Zouharová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytujeme účetní a ekonomické poradenství a auditorské služby.Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Účetnictví Lenka Kaufmanová
Lenka Kaufmanová
Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, mezd či zpracování daňových přiznání.¨¨Vyznat se ve světě účetnictví, sledovat aktuální legislativu či komunikovat s úřady … Uvolněte se a přeneste své starosti na nás. Máme lék na zdravé...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Účetnictví PREMISOFT
PREMISOFT
PREMISOFT s.r.o. je společnost, nabízející ucelený komplex služeb v oblasti poradenství pro ekonomické vedení firem. Společnost vznikla v r. 2007. Hlavní náplní činnosti společnosti je komplexní zajištění účetnictví včetně zaškolení...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Účetnictví CHRISTOF FINANCE
CHRISTOF FINANCE
Řada společností využívajících služby externího vedení účetnictví se dostává do problému s aktuálností předávaných výstupů z účetních systému a s nutností vedení dvojí evidence účetních dokladů. Tento problém je takto zcela odstraněn...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Účetnictví Darina Dolanská
Darina Dolanská
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Psáry
Účetnictví Marcela Součková
Marcela Součková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování poradenství.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Účetnictví - Zuzana Háková
Účetnictví - Zuzana Háková
Vedení daňové evidence s pokrytím celé Prahy vám zprostředkuje účetní Zuzana Háková, která se vedením účetnictví pro malé a střední podniky a živnostníky zabývá již od roku 2000.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Účetnictví Lenka Hulíková
Lenka Hulíková
Naše firma Vám nabízí kompletní služby v oboru účetnictví a účetního poradenství. Využijte náš profesiální přístup a ochotu vám ve všem poradit. Potřebujete-li zpracovat daňovou evidenci nebo účetnictví, neváhejte a obraťte se na...Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Zdeňka Ruthová
Zdeňka Ruthová
Nabídka vedení účetnictví. Poskytování poradenství a ekonomických služeb.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Jana Kunová
Jana Kunová
Nabídka vedení daňové evidence včetně zpracování mezd či daňových přiznání. Nabízíme mzdové účetnictví a osobní agendu.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Vladimíra Hlaváčková
Vladimíra Hlaváčková
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Xenie Spanlangová
Xenie Spanlangová
Zajišťujeme komplexní vedení podvojného účetnictví, daňové evidence či mezd. Provádíme daňové poradenství a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Ing. Zdeňka Kalfařová
Ing. Zdeňka Kalfařová
Nabízím externí zpracování účetnictví a mezd, daňových přiznání, zastupování na úřadech a zavedení účetního softwaru při založení firmy.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Michaela Pitrová
Michaela Pitrová
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Ing. Kamil Dvořák
Ing. Kamil Dvořák
Podvojné účetnictví, daňová i mzdová evidence (externě nebo v prostorách klienta), ekonomické poradenství. Podrobnosti a nabídka dalších služeb na webových stránkách.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví NEOTTIA Consulting
NEOTTIA Consulting
Zajistíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mzdové agendy a daňových přiznání. Neottie je účetní společnost se sídlem na Praze - západ, která poskytuje své služby již od roku 2004. Ve firmě se zaměřujeme především na externí...Zobrazit
Praha západ - Psáry
Účetnictví LogiTax
LogiTax
Jsme renomovaná účetní firma poskytující služby v ekonomických oborech od r. 2006 jako přirozené pokračování individuálních potřeb jejího majoritního zakladatele. Své služby poskytujeme především malým a středně velkým společnostem, a to na...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Účetnictví Ondřej Mikšík
Ondřej Mikšík
Nabízím účetní služby: Pro fyzické i právnické osoby, které podnikají. Každý živnostník či firma, je závislá na správně vyhotovené účetní evidenci. S minimálními náklady pomohu ušetřit Váš čas i peníze a nabízím individuální...Zobrazit
Praha západ - Jesenice